Obróbka wstępna - informacje ogólne

Kiedy AABO dostarcza kompletną lakiernię, często zawiera ona system obróbki wstępnej/myjki.

Wymagania procesów w myjce zależą od materiałów, które mają być poddane obróbce i wymaganych standardów rezultatu końcowego. Oferta systemów do obróbki wstępnej AABO obejmuje szeroki wachlarz specjalistycznych projektów, które są starannie określone od projektu do efektu końcowego.  System obróbki powierzchni może obejmować zmywanie brudu i pyłu lub wieloetapowy proces obróbki chemicznej. System może także obejmować ręczne szlifowanie, w pełni zautomatyzowane śrutowanie elementów produkcyjnych, bądź konwersję i/lub nakładanie podkładu.

Wszystkie rodzaje myjek przygotowują powierzchnie detali pod końcową warstwę nawierzchniową/lakierowanie. To zapewnia wymaganą jakość lakierowania.

W AABO rozważamy i stosujemy wszystkie rodzaje obróbki powierzchni w specyficznych rozwiązaniach, indywidualnie dla naszego klienta i we wszystkich projektach końcowych. Te różne, indywidualne rozwiązania są zamawiane na zewnątrz lub produkowane przez AABO.  

Kilka naszych rozwiązań zostało opisane poniżej:

Broszura

Myjnia

Myjnia pracuje w ten sposób, że wszystkie elementy są umieszczone w oddzielnym pomieszczeniu, drzwi wejściowe są zamknięte, a operator przeprowadza proces mycia ręcznego. 

Proces spłukiwania może składać się z jednego lub większej liczby procesów, wszystkie procesy są przeprowadzane w tej samej komorze. Operator przeprowadza proces mycia przy użyciu zintegrowanej myjki wysokociśnieniowej, co obejmuje zazwyczaj 1-3 procesy. 

Czytaj dalej

Myjka komorowa

Procesy w myjce komorowej obejmują zazwyczaj umieszczenie obrabianych detali w komorze urządzenia, zamknięcie drzwi bezpieczeństwa oraz uruchomienie procesu.  

Takie procesy myjki komorowej mogą składać się z jednego lub kilku procesów kaskadowych, wszystkie procesy są przeprowadzane w tych samych lub kilku oddzielnych komorach. Zaletą korzystania z myjki komorowej jest to, że jest ona odpowiednia do sytuacji dotyczących uruchamiania partii produkcyjnych, kiedy w fabryce brakuje przestrzeni podłogowej.   

Czytaj dalej

Myjka tunelowa

Procesy obróbki wstępnej w myjce tunelowej generalnie obejmują ciągłe wprowadzanie obrabianego przedmiotu przez tunel obróbki, w którym podlega on zintegrowanym procesom wykończeniowym. 

Procesy przeprowadzane w myjce tunelowej mogą składać się z jednego lub kilku procesów kaskadowych, każdy proces przeprowadzany jest w oddzielnych sekcjach tunelu. Zaletą tego rodzaju obróbki wykończeniowej jest to, że jest odpowiednia w sytuacjach, w których linie produkcyjne wymagają wysokiej wydajności. 

Czytaj dalej

Myjka zanurzeniowa

Procesy w myjce zanurzeniowej obejmują zazwyczaj obrabiane detale, które są wprowadzane do systemu za pomocą podwieszanych suwnic. Detale są zanurzane w oddzielnych zbiornikach, w których podlegają zintegrowanym procesom wykończeniowym.

Procesy w systemach obróbki wstępnej zanurzeniowej składają się z jednego lub większej liczby procesów wytwarzania cieczy, gdzie każdy proces przeprowadza się w oddzielnych sekcjach zbiornikowych. Zaletą korzystania z tego typu obróbki jest to, że jest odpowiednia w sytuacjach dotyczących linii produkcyjnych wymagających wysokiego poziomu wydajności oraz w  sytuacjach z udziałem elementów produkcyjnych o następującym charakterze  (długość, wysokość, waga itd.), kiedy obsługa produktów ma kluczowe znaczenie. 

Czytaj dalej