Piece przenośnikowe

Piec przenośnikowy jest zazwyczaj używany do pół- lub w pełni automatycznych systemów transportowych, w których wymagana jest ciągła obróbka ciepła podczas procesu wykańczania w linii lakierniczej.  

Piece przenośnikowe AABO są dostępne do użytku przy kilku różnych zakresach temperatur. Oznacza to, że piece te są dostępne z wieloma różnymi warstwami izolacyjnymi i konstrukcyjnymi. 

 • 0 - 100 0C:            100mm
 • 100 – 250 0C:       310mm 
 • 250 – 550 0C:       450mm

Piece przenośnikowe AABO są zaprojektowane z „pływającą” średnicą rdzenia z podwieszeniem wykorzystującym minimalną ilość punktów styku do zewnętrznej konstrukcji nośnej. Minimalizuje to powstawanie mostków cieplnych.

Piece przenośnikowe AABO są oparte na zasadzie konwekcji, co zapewnia optymalne wykorzystanie energii i transferu ciepła.

Ciepło jest wtryskiwane w dolnej części komory pieca przez kanały powietrza w podłodze lub w ścianach. Powietrze jest recyklingowane z górnej części komory pieca przez jednostkę grzewczą. To zapewnia prawidłową i równomierną dystrybucję gorącego powietrza, a także równomierne przekazywanie ciepła do obrabianych przedmiotów. 

Piece przenośnikowe AABO mogą być ogrzewane przy użyciu: 

 • Gazu
 • Oleju
 • Energii elektrycznej 

Piece przenośnikowe AABO są dostępne z:

 • Bezpośrednim ogrzewaniem
 • Pośrednim ogrzewaniem 

Piece przenośnikowe AABO są dostępne jako: 

 • Piece typu "A” gdzie detale są transportowane w górę i w dół wewnątrz pieca
 • Piece "śluzowe", w których elementy są transportowane przez śluzy powietrzne znajdujące się na wejściu/wyjściu komory pieca.
 • Drzwi pieca, przez które transportowane są elementy, są drzwiami obrotowymi lub przesuwnymi i znajdują się przy wejściu/wyjściu komory pieca. Drzwi są dostępne jako obsługiwane ręcznie lub w pełni automatycznie.