Piece skrzyniowe

Piece skrzyniowe są zwykle stosowane z systemami transportu ręcznego lub “Power and Free”, gdzie obróbka cieplna jest częścią procesu wykończeniowego w instalacji lakierni “krok po kroku”.

Piece skrzyniowe są również stosowane jako samodzielne jednostki, do których transportowane są detale do obróbki cieplnej przy użyciu np. rolek i palet lub z zawieszeniem bezpośrednio z napowietrznych punktów mocowania, które są zamontowane w komorze pieca.

Piece skrzyniowe AABO są dostępne do użytku w kilku różnych zakresach temperaturowych. Oznacza to, że piece te są dostępne z wieloma różnymi warstwami izolacyjnymi i konstrukcyjnymi.

  • 0 - 100 0C:            100mm
  • 100 – 250 0C:       310mm 
  • 250 – 550 0C:       450mm

Piece skrzyniowe AABO są zaprojektowane z użyciem "pływającego" wewnętrznego rdzenia z podwieszeniem wykorzystującym minimalną ilość punktów styku do zewnętrznej konstrukcji nośnej. Minimalizuje to powstawanie mostków cieplnych.

Wszystkie piece skrzyniowe AABO są oparte na zasadzie konwekcji, która zapewnia optymalne wykorzystanie energii.

Ciepło jest wtryskiwane w dolnej części komory pieca przez kanały powietrza w podłodze lub w ścianach. Powietrze jest recyrkulowane z górnej części komory pieca przez całą jednostkę grzewczą. To zapewnia prawidłową i równomierną dystrybucję gorącego powietrza, a także równomierne przekazywanie ciepła do elementów produkcyjnych.

Piece skrzyniowe AABO mogą być ogrzewane za pomocą: 

  • Gazu
  • Oleju
  • Energii elektrycznej 

Piecskrzyniowe AABO są dostępne z:

  • Bezpośrednim ogrzewaniem
  • Pośrednim ogrzewaniem 

Piece skrzyniowe AABO są dostępne jako: 

  • Piece „śluzowe”, gdzie obrabiane przedmioty  są transportowane przez śluzę powietrzną zlokalizowaną przy wejściu/wyjściu komory pieca.
  • Drzwi pieca, przez które transportowane są elementy, są drzwiami obrotowymi lub przesuwnymi i znajdują się przy wejściu/wyjściu komory pieca. Drzwi są dostępne jako obsługiwane ręcznie lub w pełni automatycznie.