Panel “Kontaktowy”

“Kontaktowe” panele sterowania AABO są używane jako samodzielne systemy podzespołów lub w projektach, w których AABO dostarcza tylko pojedynczy podzespół, np.: 

  • Systemy przenośników pojedynczych  
  • Piece
  • Strefy schładzania i odparowania
  • Kabiny natryskowe 

"Kontaktowe" panele sterowania AABO są zazwyczaj opcją preferowaną w przypadku kiedy nie są wymagane zaawansowane funkcje, a panel sterowania jest potrzebny tylko dla kilku funkcji manualnych, uruchamiania i zatrzymywania systemu oraz wykrywania alarmów.

Panele sterowania dostarczane są jako urządzenia wbudowane i zabezpieczone w przemysłowych  szafach sterowniczych.

Pokrętła i przełączniki typu flip-up są zamontowane na przednim panelu w celu sterowania podzespołami systemu. Panel ten posiada również wskaźniki świetlne i ostrzegawcze.

“Kontaktowe" panele sterowania AABO zawierają cyfrowy wyświetlacz pokazujący np:

  • Prędkość przenośnika
  • Temperaturę pieca 

Wszystkie "Kontaktowe" panele sterowania AABO są dostarczane z zintegrowanymi systemami bezpieczeństwa operacyjnego zapobiegającymi niewłaściwej operacji. Panele sterowania są wyposażone w zintegrowane systemy autodiagnostyki, a w przypadku błędu, będą wizualnie informować operatora systemu, gdzie zlokalizowany jest każdy błąd.