Energia i środowisko - informacje ogólne

Instalacja lakierni często obejmuje procesy, które wymagają albo ogrzewania albo użycia pomp, wentylatorów itp. Oznacza to, że każdy proces obróbki wymaga dużej ilości energii.      

Każda instalacja lakiernicza  typowo wykorzystuje różne formy obróbki chemicznej i procesów płukania wodą. Każdy proces wykańczania zużywa również dużo wody. Oznacza to, że produkowane są odpady.

AABO skupia się na naszym wspólnym środowisku i światowych zasobach energii. To dlatego projektujemy i produkujemy wszystkie nasze systemy i komponenty w celu dostarczenia rozwiązań, które wykorzystują zasoby energetyczne w najlepszy możliwy sposób, co jednocześnie zapewnia emitowanie minimalnej - i zawsze zgodnej ze standardami - ilości odpadów.

AABO projektuje i spełnia wszystkie europejskie postanowienia ustawowe i wymagania środowiskowe dotyczące procesów lakierowania.

Strategią firmy AABO jest skupianie się na Energii i Środowisku jako głównych punktach, które są ważną częścią naszych codziennych wysiłków w celu prowadzenia, rozwijania, używania, produkowania i dostarczania rozwiązań przyjaznych dla środowiska i energii.

Poniżej znajdują się przykłady kilku projektów i rozwiązań systemowych firmy AABO w celu optymalizacji Energii i Środowiska. Te rozwiązania są oferowane jako część jakiejkolwiek instalacji lakierni: