Myjki

Poniżej znajdują się przykłady kilku projektów i rozwiązań systemowych firmy AABO w celu optymalizacji Energii i Środowiska. Te rozwiązania są oferowane jako część jakiejkolwiek instalacji lakierni: 

  • Zintegrowane systemy oszczędzania wody oparte na zasadzie zero odpadów.
  • Wszystkie silniki spełniają normy IEC
  • Sterowanie częstotliwością silników
  • Izolacja wszystkich tuneli i zbiorników
  • Eliminator mgły lub system kondensacyjny w systemach wyciągowych 
  • Skimmer olejowy i systemy separatora dla dłuższej żywotności zbiorników
  • Filtry pasmowe i workowe dla dłuższej żywotności zbiorników