Obróbka wody

Poniżej znajdują się przykłady kilku projektów i rozwiązań systemowych firmy AABO w celu optymalizacji Energii i Środowiska. Te rozwiązania są oferowane jako część jakiejkolwiej instalacji lakierni:

Oczyszczanie surowej wody: 

  • Systemy RO
  • Systemy wymiany jonowej 

Obróbka/oczyszczanie ścieków: 

  • Systemy zbierające dla unieszkodliwiania
  • Systemy separacji z odzyskiem wody
  • System odzysku wody z parownikiem 


Przykłady różnych instalacji oczyszczania ścieków: